IMG_2527

Walne zebranie 2020

W dniu 27 czerwca przeprowadzone zostało na naszych ogrodach Walne Zebranie członków Stowarzyszenia ROD. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju warunki jego przeprowadzenia były dość nietypowe. Z powodu braku kworum zebranie uzyskało prawomocność w drugim terminie. Zebranie miało charakter sprawozdawczy.

Dokumentacja Walnego Zebrania

1 Porządek zebrania

2 Sprawozdanie z prac Zarządu w 2019 roku

3 Rozliczenie finansowe 2019

4 Plan pracy merytorycznej Stowarzyszenia ROD

5 Plan finansowy na 2020

6 Plan gospodarczy na 2020

Paragraf 85

Protokół 2020 RODO

Uchwały WZ 2020