Jak zostać działkowcem?

Wraz z nadejściem wiosny budzi się w nas pragnienie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Praktycznej realizacji tego pragnienia sprzyja wiosenna aura, budząca się do życia po zimowym zastoju przyroda z całym bogactwem swojej flory i fauny oraz chęć uprawiania, tak obecnie popularyzowanego, aktywnego wypoczynku. Wiosna to idealny moment na rozpoczęcie organizowania wypadów za miasto, spacerów czy wycieczek rowerowych. Do uprawiania tego typu aktywnego wypoczynku zachęca bogata oferta usług turystycznych i agroturystycznych. Nie zapominajmy jednak, że w naszej najbliższej okolicy znajdują się miejsca, w których zawsze, bez względu na porę roku i aktualną aurę pogodową, można atrakcyjnie spędzić weekend, urlop czy nawet wolne popołudnie. Taką oazą spokoju i miejscem aktywnego wypoczynku, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, z dala od tłoku i zgiełku, wywracających portfel komercyjnych usług, na przysłowiowym łonie natury i w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, są Rodzinne Ogrody Działkowe.

Sikorka 1

Posiadanie działki ogrodowej to nie tylko własne miejsce do spędzania wolnego czasu, ale to również okazja do posiadania własnego ogrodu warzywnego, rabat kwiatowych czy drzew owocowych. Lubiący majsterkowanie mogą się wykazać przy budowie altany ogrodowej, czy przybudówek gospodarczych, natomiast miłośnicy zwierząt sprawdzą swoje umiejętności w hodowli królików, gołębi czy nawet pszczół. Dodatkowym atutem działki ogrodowej jest jej usytuowanie w samym mieście lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, co daje możliwość nawet codziennego na niej przebywania. Działka daje nieograniczone możliwości zdrowych zabaw na świeżym powietrzu dla dzieci czy wybiegania się dla zwierząt domowych. Aktywna działalność przy uprawianiu ogródka, czy drobnych pracach remontowych sprzyja „złapaniu” pięknej opalenizny. Wreszcie działka to także świetne miejsce na zorganizowanie grilla, czy ogniska z rodziną lub przyjaciółmi, na przewiewnym tarasie albo w cieniu rosnących drzew i okazja do pochwalenia się umiejętnościami kulinarnymi w postaci grillowanego mięsa, pieczonych kiełbasek, czy różnorodnych potraw z wiszącego nad ogniskiem kociołka.

Kociołek1

Wędzenie

Warto pamiętać, że aby wejść w posiadanie działki trzeba spełniać pewne warunki, dokonać dość prostych czynności proceduralnych oraz ponieść niewielkie koszty finansowe. Poniżej w kilku nieskomplikowanych krokach postaram się przedstawić całą procedurę uzyskania prawa do użytkowania działki będącej w zasobach naszych ogrodów prowadzonych przez Stowarzyszenie ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu.

Czym jest Stowarzyszenie ROD M.C. Skłodowskiej w Elblągu?

Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją społeczną non profit, zrzeszającą osoby fizyczne, którym oddano w użytkowanie działki i grunty wyodrębnione w obszarze działki ewidencyjnej nr 319, położonej przy ul. Królewieckiej 154 w Elblągu.

Mapa

Na czym polega zostanie działkowcem?

Zostanie działkowcem polega na uzyskaniu prawa do użytkowania działki znajdującej się w zasobach ROD i czerpaniu w wyniku tego profitów w postaci aktywnego wypoczynku i prowadzenia na własne potrzeby upraw ogrodniczych.

Uzyskanie prawa do użytkowania działki jest dość proste i nie wymusza konieczności przynależności do Stowarzyszenia. Jedynym warunkiem formalnym, jaki należy spełnić jest zawarcie pisemnej umowy dzierżawy działkowej pomiędzy stowarzyszeniem, reprezentowanym przez zarząd, a pełnoletnią osobą fizyczną.

Zawarcie z zarządem umowy dzierżawnej skutkuje tym, że stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu ogrodów oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

Jak od strony praktycznej wygląda tryb uzyskania prawa do działki?

Jeśli zdecydujesz się na użytkowanie działki będącej w zasobach naszego stowarzyszenia w pierwszej kolejności musisz zorientować się, czy w danym momencie są w zasobach stowarzyszenia wolne działki lub osoby, które zdecydowały się odstąpić dzierżawę swoich działek. Informacja najczęściej dostępna jest na stronie Internetowej Stowarzyszenia, na tablicy ogłoszeń na terenie ogrodów lub w zarządzie.

Po znalezieniu konkretnej, będącej na zbyciu, działki kolejnym krokiem jest uzgodnienie z dotychczasowym dzierżawcą warunków odstąpienia prawa do niej. Celowo pomijam wariant nabycia prawa do działki bezpośrednio od stowarzyszenia, gdyż sytuacja ponownego przekazania ogrodu bezpośrednio do zasobów stowarzyszenia zdarza się niezwykle rzadko.

Po uregulowaniu zobowiązań wobec dotychczasowego dzierżawcy należy zgłosić się do prezesa stowarzyszenia lub któregokolwiek z członków zarządu w celu omówienia warunków dzierżawy i zawarcia umowy dzierżawnej.

Po podpisaniu umowy, działka prawnie przekazana zostaje w użytkowanie dzierżawcy.

Po wejściu w posiadanie prawa do działki warto rozważyć możliwość przystąpienia do Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu, gdyż daje to znacznie większe możliwości funkcjonowania w naszej ogrodowej społeczności.

Co w sytuacji, kiedy aktualnie brak wolnych działek?

Jeżeli działki będące w zasobach naszego stowarzyszenia przypadły Ci do gustu, ale na obecną chwilę brakuje wolnych działek, warto zostawić informację o chęci wydzierżawienia działki w zarządzie ogrodu, lub na bieżąco śledzić ogłoszenia na stronie Internetowej stowarzyszenia. Czasami warto poczekać, gdyż praktycznie każdego roku kilka działek w naszym ogrodzie zmienia dzierżawcę.

Można też zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia i w ten sposób utrzymywać bieżący kontakt z naszą organizacją jednocześnie wspierając, poprzez różne formy działalności społecznej, realizację jej celów statutowych.