IMG_0255

Walne Zebranie 2015

Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia

18 kwietnia 2015 roku w świetlicy ogrodowej odbyło się pierwsze w strukturach Stowarzyszenia ROD M.C. Skłodowskiej Walne Zebranie działkowców. W zebraniu wzięło udział 62 członków stowarzyszenia na 78 zapisanych. Frekwencja było wysoka 79,5% ogółu członków, dlatego też zgodnie z § 28 statutu stowarzyszenia zebranie było prawomocne już w I terminie.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia informacją, że od 11 grudnia ubiegłego roku naszym Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu, na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Olsztynie, zarządza Stowarzyszenie ROD M.C. Skłodowskiej w Elblągu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527221. Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dniem nabycia osobowości prawnej Stowarzyszenie ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu stało się następcą prawnym Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców i uzyskało prawa do nieruchomości zajmowanych przez rodzinny ogród działkowy, jego infrastruktury oraz środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych ogrodu.

W dalszej części zebranie przyjęło charakter Walnego Zebrania Sprawozdawczego i dotyczyło rozliczenia się organów stowarzyszenia z działalności za ubiegły rok oraz zaplanowania zasadniczych przedsięwzięć na rok bieżący.

W toku zebrania podjęte zostały następujące decyzje:

  1. Uchwalono Regulamin ROD im. M.C.Skłodowskiej.

  2. Uchwalono Regulamin Walnego Zebrania.

  3. Zatwierdzono Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.

  4. Ustalono wysokość składki członkowskiej i innych opłat na rzecz ogrodu.

  5. Uchwalono plan gospodarczy i preliminarz wydatków na rok 2015.

  6. Podjęto inne uchwały niezbędne do właściwego funkcjonowania stowarzyszenia i wspólnoty ogrodowej.