1

Walne Zebranie 2017

Zgodnie z ogłoszonym terminem 23 kwietnia o godzinie 14.00 na świetlicy ogrodu rozpoczęło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu. Zebranie było prawomocne już w pierwszym terminie. W tym roku Walne Zebranie było zebraniem sprawozdawczym i w całości poświęcone było rozliczeniu się organów Stowarzyszenia z działalności za ubiegły rok oraz zaplanowaniu zasadniczych przedsięwzięć na rok bieżący.

Dokumentacja Walnego Zebrania

Plan Walnego ZebraniaRozliczenie finansowe za 2016 Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2016 rokuPlan pracy merytorycznej na 2017 rokPlan finansowy na rok 2017 Plan inwestycyjny na 2017 rok