IMG_2214

Walne Zebranie 2018

Zgodnie z ogłoszonym terminem 21 maja o godzinie 14.00 na świetlicy ogrodu rozpoczęło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu. Zebranie było prawomocne już w pierwszym terminie. W tym roku Walne Zebranie było zebraniem sprawozdawczo – wyborczym i w pierwszej części poświęcone było rozliczeniu się organów Stowarzyszenia z działalności za ubiegły rok oraz zaplanowaniu zasadniczych przedsięwzięć na rok bieżący. W drugiej części zebrania wszyscy jego uczestnicy dokonali wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia, składu Komisji Rozjemczej oraz Komisji Rewizyjnej.

Dokumentacja Walnego Zebrania

Porządek Walnego ZebraniaRozliczenie finansowe za 2017 Inwestycje w roku 2018Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2017 rokuPlan pracy Merytorycznej Stowarzyszenia na 2018 rokPlanowany przychód na rok 2018 Plan inwestycyjny na 2018 rok