img-3035-226434

Zebrania założycielskie 2014

 
Pierwsze Zebranie Założycielskie

W dniu 29.03.2014 roku odbyło się zebranie wszystkich działkowców w sprawie wykorzystania możliwości jakie daje aktualnie obowiązująca ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i podjęcia uchwały o wyodrębnieniu ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu ze struktur Polskiego Związku Działkowców.

Dodatkowym celem zebrania było powołanie Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu, które przejęło by dalsze prowadzenie ogrodu.

Nieodzownym elementem funkcjonowania nowo powołanego stowarzyszenia było powołanie komitetu założycielskiego oraz przyjęciu statutu stowarzyszenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania obecni na zebraniu działkowcy podjęli uchwałę nr 1/2014 o wyodrębnieniu ROD ze struktur PZD, powołaniu Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej, oraz powołaniu komitetu założycielskiego i przyjęciu statutu.

Jednak z uwagi na liczne błędy formalne Sąd Rejonowy w Olsztynie dwukrotnie oddalał wniosek komitetu założycielskiego o rejestrację stowarzyszenia. W wyniku tych zdarzeń zaistniała konieczność powtórzenia od nowa całej procedury wyodrębnienia.


Drugie Zebranie Założycielskie

W związku z odmową rejestracji stowarzyszenia,  przez Sąd Okręgowy w Olsztynie z uwagi na liczne błędy formalne, w dniu 5.09.2014 roku odbyło się ponowne zebranie założycielskie stowarzyszenia na którym po raz drugi powtórzono całą procedurę wyodrębnienia ROD ze struktur PZD uwzględniając sugestie i poprawki Sądu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę o wyodrębnieniu ROD ze struktur PZD. W dalszej części zebrania powołano Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu, które przejęło by dalsze prowadzenie ogrodu, oraz powołano skład komitetu założycielskiego i  przyjęto statut.

W wyniku podjętych działań Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 11.12.2014 roku dokonał wpisu Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu  do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000527221.