DSCF8641

Posiedzenia Zarządu 2018

W sobotę 14 kwietnia, na świetlicy ogrodowej, po raz pierwszy w tym roku zebrał się Zarząd naszego Stowarzyszenia.
Przedmiotem zebrania były sprawy bieżące związane z przyjęciem nowych członków oraz zawarcie umów dzierżawnych.
Ważnym punktem spotkania były sprawy związane z przygotowaniem Walnego Zebrania, które w tym roku jest zebraniem sprawozdawczo wyborczym, gdyż czteroletnia kadencja obecnych władz Stowarzyszenia w tym roku dobiega końca. W związku z tym sobotnie zebranie Zarządu było ostatnim  w dotychczasowym składzie.

W zakładce Walne Zebranie dostępna jest dokumentacja sprawozdawcza Zarządu za 2017 rok oraz dokumentacja do Walnego Zebrania wraz z planowanym porządkiem jego przebiegu.