Ustalenia organizacyjne

Ustalenia organizacyjne

SONY DSC

ZAKAZ
PARKOWANIA SAMOCHODÓW
NA TERENIE OGRODÓW
OD 7.00 DO 20.00


attention-160818_1280

Uwaga!

Ze względu na niebezpieczny wjazd i wyjazd z ogrodu, zgodnie z § 77 ust. 4 Regulaminu ROD im. M.S. Skłodowskiej, zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych po obu stronach bramy wjazdowej. Należy zachować odległość 10 metrów od bramy.


Zakaz wjazdu

Ogłoszenie!

      Zarząd Stowarzyszenia, mając na uwadze niszczenie dróg na terenie ROD, wprowadza zakaz wjazdu na teren ogrodu samochodów o wadze większej niż 1,5 tony. Zakaz obowiązuje od dnia 13.07.2015r. Wjazd samochodów powyżej 1,5 tony możliwy jest tylko za zgodą zarządu.


Od 1 maja zostanie udostępniony pojemnik na śmieci. Przypominamy o zakazie pozostawiania śmieci wokół kontenera , ponieważ zakład odbierający śmieci opróżnia tylko pojemnik. Za działanie niezgodne z regulaminem ogrodu Walne Zebranie uchwaliło kary finansowe  w wysokości 85 zł.

Śmieci1
kobiety-mężczyzna-wc_318-28658

Od 1 maja czynne będą toalety ogólnodostępne. Do drzwi pasuje klucz od bramy wejściowej. Prosimy o pozostawianie po sobie ładu i porządku.

Zgodnie  z § 83 Regulaminu ROD dzieci przebywające na placu zabaw przy świetlicy ogrodowej muszą być pod stałą opieką rodziców. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki.

Opieka nad dziećmi

 

garbage-296550_1280

Zgodnie  z § 76  ust.8 i 9 Regulaminu ROD nie wolno wyrzucać gałęzi, konarów, pojemników plastikowych, mebli, odpadów budowlanych na tzw. „dzikie wysypisko ” wzdłuż płotu na granicy ogrodu. Walne Zebranie za nieprzestrzeganie obowiązującego przepisu uchwaliło karę finansową w wysokości 150 zł.

§ 77 ust. 6 Regulaminu ROD mówi, że na terenie ogrodu dozwolona prędkość pojazdów mechanicznych (dowożących towar) nie wyższa niż 5 km/godz.

Prędkościomierz