IMG_0831

Protokoły z corocznego przeglądu działek

Elbląg, 14.06.2019r.

PROTOKÓŁ

Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK NA TERENIE ROD

Komisja w składzie:

 • Grażyna Urbańska
 • Ryszard Żurek
 • Michał Pietryka
 • Andrzej Kowalski

dokonała w dniu 11.06.2016 r. przeglądu stanu ROD.

Komisja stwierdza ,że większość działek na terenie naszego Ogrodu, jest zadbana i dobrze utrzymana.

Na szczególne wyróżnienie zasługują dzierżawcy dziatek nr;

16, 17, 23, 31, 35, 36, 38, 54, 58, 68, 81

Dziękujemy wszystkim za wielki wkład włożony w należyte utrzymanie działek , alejek i żywopłotów.

Niestety nie wszystkie działki posiadają numery jak i kompostowniki, na niektórych jest po prostu bałagan. Szczególnie należy uporządkować rów odwadniający pomiędzy działkami

7-10                6-11                5-12-13           4-14                3-15

Na działkach nr 10, 11 i 14 należy uporządkować teren przy altankach.

Działki nr 3, 12 13 i 50 wyglądają na opuszczone – nie są prowadzone żadne prace porządkowe (nie skoszona trawa, bałagan, zarośnięte alejki).

Na działkach 88, 90, 93 należy przyciąć tuje do odpowiedniej wysokości, gdyż rosną na granicy działek.

Na działce nr 40 należy wyciąć uschnięte drzewa owocowe.

Komisja wnioskuje do Zarządu ROD o podjęcie działań w zakresie poinformowania dzierżawców o występujących niedociągnięciach i wyznaczenia terminu ich usunięcia. Ponadto Zarząd powinien podjąć działania w celu uporządkowania terenu leżącego za ogrodzeniem pomiędzy działkami 94-96.

Przeglądowi nie została poddana działka nr 75, gdyż wobec dzierżawcy została wdrożona procedura odebrania prawa dzierżawy.

Zwracamy uwagę działkowcom, że na terenie ROD obowiązuje zakaz parkowania – niestety nie jest on przestrzegany. Nie należy też parkować na przystanku autobusowym, jak i przy wyjeździe z ROD.

Komisja z przykrością stwierdza, że od pojemnika na odpady wyrzucane są rzeczy , które nie powinny tam trafiać (zgodnie z Regulaminem ROD).

Komisja życzy wszystkim działkowcom naszego Ogrodu miłego wypoczynku oraz dobrych zbiorów.


Sprawozdanie

z rocznego przeglądu Ogrodu.

Komisja w składzie A. Kowalski , M. Pietryka , L. Łukaszczyk w dniu 19.07.2018 r. dokonała przeglądu stanu estetycznego Ogrodu. Komisja stwierdziła , iż w większości działki są zadbane i estetyczne. W szczególności zasługują na uznanie działki nr 73 , 72, 5 ,89 ,35 , 44 22 , 25 i 55.

Komisja wnioskuje o wyróżnienie w/w działkowców.

Są jednak działki zaniedbane, wyglądające na opuszczone ;

75 – działka zaniedbana od wielu lat . Komisja wnioskuje o rozpoczęcie procedury wymówienia dzierżawy.

10 i 11 – uporządkować przyciąć żywopłot przy alejce

13 – uporządkować rozwalającą się szklarnię

14– uporządkować przy altanie i szklarni

46– należy jak najszybciej dokończyć zagospodarowywanie działki

52– strasznie zaniedbana. Komisja wnioskuje o wyznaczenie terminu uprzątnięcia , jeżeli nie zostanie wykonany – rozpoczęcie procedury wymówienia dzierżawy.

Komisja stwierdziła, że mimo zamkniętej bramki wyrzucane są gałęzie za ogrodzenie / zniszczona siatka / – propozycja podniesienia płotu do 2,5m. Ponad to stwierdzono wrzucanie części zielonych do pojemnika na śmieci . W bardzo wielu działkach stwierdzono brak numeracji i  kompostownika. Przypominamy o utrzymaniu drożności rowu odwadniającego – dotyczy działek po obu stronach.  Jesienny przegląd będzie prowadzony pod kątem sprawdzenia numeracji , kompostowników i drożności rowu.

A.Kowalski …………….. M. Pietryka ……………….. L. Łukaszczyk ……………

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

W dniu 19.05.2016 r. komisja w składzie:

ANNA PATYK-ROSIAK

WOJCIECH OKRASZEWSKI

LESZEK ŁUKASZCZYK

Dokonała przeglądu ogrodu pod kątem zagospodarowania i porządku na działkach. W/w Komisja stwierdziła, co następuje:

 1. Komisja przypomina, że zgodnie z art. 32 ustawy o rod oraz paragrafem 16 ust. 1 Regulaminu ROD im. M.C. Skłodowskiej dzierżawca działki zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na terenie użytkowanej działki.
 2. Po przeglądzie Komisja chce podziękować działkowcom za pracę włożoną w estetyczne utrzymanie swoich działek. Większość z nich utrzymana jest na bardzo wysokim poziomie, są pięknie zadbane, zdobiące nasz ogród. Na szczególne wyróżnienie zasługują działki nr:

23, 32, 40, 47, 64

Komisja stwierdza, iż wzrasta odpowiedzialność za posiadane działki, a co za tym idzie działki są coraz piękniejsze, zadbane, dobrze zagospodarowane.

 1. W przypadku działek zaniedbanych należy przypomnieć, że Zarząd ma prawo podejmować uchwały o ich odebraniu i przydzieleniu działki innemu użytkownikowi.
  Działki, do których Komisja miała zastrzeżenia to:
  5 – uporządkować przy altance, skosić trawę;
  8 – działka zachwaszczona, trawa nie skoszona;
  10 – uporządkować działkę, skosić trawę;
  11 – uporządkować działkę, skosić trawę;
  14 – uporządkować przy altance;
  45 – działka nie koszona;
  75 – działka bardzo zaniedbana
  84 – należy uporządkować pozostałości po altanie.
 2. Ponadto stwierdzono na wielu działkach brak kompostownika. Przypomina się, że kontener na odpady nie służy, jako kompostownik.
 3. Z przeglądu działek zrobiono dokumentację fotograficzną.
 4. Wzywa się działkowców do poprawy estetyki działek w terminie do 30.06.2016 roku.

 

Protokół z przeglądu działek z dnia 16 maja 2015 roku

Komisja w składzie: Andrzej Kowalski, Marek Figurski, Michał Pietryka dokonała przeglądu działek pod kątem zagospodarowania i porządku na działkach. W/w komisja stwierdza co następuje:

 • Komisja przypomina, że zgodnie z art.32 ustawy o rod oraz § 16 ust.1 regulaminu ogrodu dzierżawca działki zobowiązany jest do utrzymywania porządku i czystości na terenie użytkowanej działki.
 • Po przeglądzie Komisja chce podziękować działkowcom za pracę włożoną w estetyczne utrzymanie swoich działek. Większość z nich utrzymana jest na bardzo wysokim poziomie, są piękne, zadbane, zdobiące nasz ogród. Na szczególne wyróżnienie zasługują działki nr: 35, 36, 44, 55, 69, 89
 • Komisja stwierdza, że wzrasta odpowiedzialność  za posiadane działki, a co za tym idzie są coraz piękniejsze, zadbane, dobrze zagospodarowane.
 • Działki, do których komisja miała zastrzeżenia to:
  • działka nr 6   –   uporządkować przy altance
  • działka nr 7   –  należy zrobić porządek za altanką
  • działka nr 8   –  działka zaniedbana ogólnie
  • działka nr 10 i 11   – działka zaniedbana, zarośnięta
  • działka nr 14   –   należy  zrobić porządek wokół altanki
  • działka nr 34   –   ogólnie zaniedbana
  • działka nr 39   –   działka bez numeru, ogólnie zaniedbana
  • działka nr 52   –   działka całkowicie zaniedbana
  • działka nr 66   –   nie koszona, opuszczona
  • działka nr 75   –   działka bardzo zaniedbana
  • działka nr 78   –   należy przyciąć tuje do wysokości 1,20 m
  • działka nr 79   –   należy zrobić porządek za altanką
 • Na wielu działkach stwierdzono brak kompostownika. Przypomina się, ze pojemnik na odpady nie służy jako kompostownik /stwierdza się wrzucanie trawy i odpadów organicznych do kontenera na śmieci.
 • Z przeglądu działek zrobiono dokumentację fotograficzną.
 • Wzywa się działkowców do uporządkowania działek w terminie do 30 czerwca br.

W imieniu Zarządu
Prezes – Andrzej Kowalski