Ogł Zarz.

Ogłoszenia Zarządu

WSTRZYMUJEMY ODBIÓR ŚMIECI

Zawiadomienie nowe

Worki do trawy

 KOMUNIKAT O RODO 

RODO

 ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia informuje, że zebranie członków stowarzyszenia wspólnoty ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu

odbędzie się w świetlicy ogrodu dnia

12 maja 2018 roku o godz. 1400

Walne Zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków stowarzyszenia. Decyzje Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

W przypadku zgromadzenia na Walnym Zebraniu mniej niż połowy członków stowarzyszenia odbędzie się ono w drugim terminie, uchwały podjęte w drugim terminie obowiązują wszystkich członków ogrodu.

Informujemy, że wszystkie materiały omawiane za zebraniu Zarząd Stowarzyszenia udostępnia do zapoznania na 7 dni przed terminem zebrania w gablotach i na stronie Internetowej

www.rod.elblag.pl

Zebranie w drugim terminie odbędzie się

12 maja 2018 roku o godz. 1430

Prezes Zarządu


 OGŁOSZENIE 

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej informuje, że w roku 2018 biuro stowarzyszenia czynne będzie od 15 kwietnia do 30 września w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 1700do 1800.

Prezes Zarządu


 ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia informuje, że zebranie członków stowarzyszenia wspólnoty ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu

odbędzie się w świetlicy ogrodu dnia

23 kwietnia 2017 roku o godz. 1400

Walne Zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków stowarzyszenia. Decyzje Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

W przypadku zgromadzenia na Walnym Zebraniu mniej niż połowy członków stowarzyszenia odbędzie się ono w drugim terminie, uchwały podjęte w drugim terminie obowiązują wszystkich członków ogrodu.

Informujemy, że wszystkie materiały omawiane za zebraniu Zarząd Stowarzyszenia udostępnia do zapoznania na 7 dni przed terminem zebrania w gablotach i na stronie Internetowej

www.rod.elblag.pl

Zebranie w drugim terminie odbędzie się

23 kwietnia 2017 roku o godz. 1430

 

Prezes Zarządu


 OGŁOSZENIE 

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej informuje, że w roku 2017 biuro stowarzyszenia czynne będzie od 15 kwietnia do 30 września
w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 1700do 1800.

Prezes Zarządu


 ZAWIADOMIENIE 

24.04.2017 godz. 1500

Zostanie wznowiona dostawa wody na poszczególne działki.

Do czasu wznowienia dostawy należy dokonać przeglądu instalacji wodnej na działkach, a ewentualne nieprawidłowości usunąć.

Prezes Zarządu


 Komunikat Zarządu  

Szanowni Działkowcy od 1 kwietnia b.r. udostępniony zostanie kontener na śmieci oraz otwarta zostanie główna brama wjazdowa na teren ROD


  UWAGA!

PROŚBA ZARZĄDU 

W związku z zakończeniem sezonu letniego Zarząd ma prośbę do wszystkich działkowców, aby do końca października spisali stany liczników wodomierzy i prądu na swoich działkach. Karteczki z zapisanymi stanami liczników (po zaokrągleniu do pełnych metrów sześciennych i kWh) i numerem działki proszę wrzucić do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do świetlicy. Stany liczników można podawać też za pośrednictwem strony Internetowej Stowarzyszenia lub skrzynki e-mail (elblag.rod@gmail.com).


 UWAGA DZIAŁKOWCY! 

Po pierwszym listopada na działkach zakręcona zostaje woda, zamknięta będzie główna brama wjazdowa oraz zabrany zostanie kontener na śmieci.

zamykanie-bramy


 OGŁOSZENIE 

W sprawie zgłoszenia chęci udziału w zabawie dożynkowej, która planowana jest na 27.08.2016r, proszę zgłaszać się do p. Marka Figurskiego działka nr 86. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24.08.2016r.


 

 FESTYN OGRODOWY „SENIORADA” 

Wprawdzie jeszcze nie zaczęło się lato, ale już czas pomyśleć o naszym corocznym festynie działkowym kończącym sezon. W tym roku festyn planowany jest w ostatni weekend sierpnia (26-27) i organizowany będzie pod hasłem „Seniorada”. W tym roku główna, kulturalno-integracyjna oferta festynu skierowana będzie do seniorów, którzy ze względu na ogólnokrajową tendencję starzenia się społeczeństwa stanowią coraz liczniejszą grupę członków naszego stowarzyszenia.

Harmonogram festynu:

Pierwszy dzień 1600-2000

 1. Rozpoczęcie festynu, przywitanie gości.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze działki, wręczenie nagród.
 3. Wykład szkoleniowy na temat udzielania pierwszej pomocy (ratownik medyczny).
 4. O zaletach miodu pszczelego – wykład połączony z degustacją i pokazem robienia świec z wosku.
 5. Zakończenie pierwszego dnia festynu.

Drugi dzień 1300-2400

 1. Przywitanie gości.
 2. Konkurs plastyczny dla najmłodszych „Dziadek i babcia w moich oczach” – nagrody.
 3. Wspólny posiłek.
 4. Gry i konkursy międzypokoleniowe – nagrody.
 5. Ognisko – wspólne śpiewanie.
 6. Zabawa taneczna.
 7. Zakończenie drugiego dnia festynu.

Na wniosek Zarządu Urząd Miasta Elbląga przyznał na realizację Festynu ogrodowego „Seniorada” dotację celową w wysokości 2900 zł. Suma ta w połączeniu ze środkami własnymi i środkami z innych źródeł, w tym wkładów osobowych, pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu przeprowadzenia planowanego festynu.


 

 NIE ZOSTAWIAJMY ŚMIECI POZA KONTENEREM 

Szanowni działkowcy, jak nam wszystkim wiadomo, stawka opłat za wywóz śmieci w 2016 roku wynosi 15 zł od każdej działki za cały rok.

Jednak w ramach tej opłaty śmieci wywożone są pod pewnymi warunkami.

Pierwszym z nich jest ten, że Stowarzyszenie posiada tylko jeden kontener, który jest wywożony raz w tygodniu.

Drugim warunkiem jest tygodniowy limit śmieci przypadający na jedną działkę wynoszący ok. 5 kg.

Jeżeli te dwa warunki nie są przestrzegane i śmieci jest więcej niż może pomieścić jeden kontener to oczywiście zostaną one wywiezione bo od tego przedsiębiorstwo Cleaner jest, ale Szanowni Państwo nic nie dzieje się za darmo.

W przyszłym roku firma wywożąca śmieci postawi nam dwa kontenery, ale opłata za wywóz też wzrośnie o całe 100%.

Dlatego może warto to przemyśleć i nie obstawiać śmietnika dookoła śmieciami tylko zaczekać cierpliwie do kolejnego tygodnia, kiedy po wywiezieniu kontener będzie ponownie pusty.

IMG_0853 IMG_0852


 

 19 MAJA PRZEGLĄD DZIAŁEK 

Szanowni działkowcy 19 maja komisja, powołana uchwałą Zarządu, dokona przeglądu wszystkich działek naszego ogrodu pod względem zagospodarowania, właściwego utrzymania i ogólnego porządku.

Początek przeglądu zaplanowany został na godzinę 13.00.

Zarząd zaprasza wszystkich dzierżawców działek do obecności, w miarę możliwości, na działkach podczas trwania przeglądu.


 UWAGA 

 ODKRĘCAMY WODĘ 

Szanowni działkowcy 16 kwietnia 2016 roku (sobota) około godziny 10.00 odkręcamy na działkach wodę. Prosimy sprawdzić stan instalacji wodnej i przede wszystkim zainstalować i pozakręcać krany.
O wszelkich awariach instalacji wodnej oraz przeciekach prosimy powiadomić Zarząd ogrodu.

Odkręcamy wodę


 TERMINARZ POSIEDZEŃ ZARZĄDU W 2016 ROKU 

 1. W 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia będzie odbywał posiedzenia w miesiącach od marca do października.

 2. Z ważnych powodów posiedzenia może być zwołane w dowolnym terminie.

 3. Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu.

 4. Na siedem dni przed posiedzeniem członkowie zarządu zostają powiadomieni o dokładnym terminie posiedzenia.


 GODZINY PRACY KANCELARII OGRODU W 2016 ROKU 

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej informuje, że w roku 2016 biuro stowarzyszenia będzie czynne od 15 kwietnia do 30 września w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00.


 NOWA STAWKA OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI W 2016 ROKU 

 Według informacji Urzędu Miejskiego w Elblągu została określona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku, która od jednej działki ogrodowej wynosi 15 złotych za cały rok.