11

Festyn integracyjny ” 50 lat razem”

29 sierpnia o godz.13 na placu przed świetlicą ogrodową rozpoczął się festyn integracyjny pn.” 50 lat razem”.

W ramach przygotowań organizacyjnych Zarząd wystąpił do Prezydenta Miasta Elbląga o dotację celową wspierającą organizację festynu. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 4 tys. złotych, która spożytkowana została m.in. na sfinansowanie zakupu 16 ławek ogrodowych i 3 stołów. Meble były bardzo intensywnie użytkowane w trakcie trwania festynu i niewątpliwie będą jeszcze służyły działkowcom przez wiele kolejnych lat.

Już kilkanaście minut przed planowanym rozpoczęciem uroczystości działkowcy wraz z rodzinami i zaczęli się gromadzić w okolicach świetlicy ogrodowej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Część oficjalną uroczystości rozpoczął Prezes Stowarzyszenia, który w swoim krótkim wystąpieniu zaznaczył, że wśród nas są jeszcze działkowcy, którzy 50 lat temu własnymi rękami na terenie wydzielonych na skraju miasta nieużytków rozpoczynali tworzenie podwalin historii naszych ogrodów. To dzięki nim i ich wysiłkowi, jak to określił Prezes, nasz ogród funkcjonuje. Pamiętać należy, że zaczynali w trudnych warunkach, zagospodarowując swoje, przydzielone działki nie zapomnieli o terenach wspólnych ogrodów, czego efektem jest nasza świetlica z zapleczem kuchennym i teren przed nią wraz z placem zabaw. A zaczynali praktycznie od zera. To oni ogradzali teren ogrodu, wytyczali alejki, budowali sieć wodociągową i elektryczną. Zresztą do dzisiaj swoją nieustanną pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do ciągłego wzbogacania infrastruktury ogrodowej, zwiększania estetyki ogrodu oraz poprawy warunków środowiskowych naszego miasta. Dlatego w dniu dzisiejszym należy im się szczególnie serdeczne podziękowanie za włożony trud i zaangażowanie we wspólne dzieło rozwijania świetności naszych ogrodów na przestrzeni tych 50 lat istnienia. Ich wzorowa postawa jest cenna i godna naśladowania szczególnie teraz, kiedy nasza wspólnota ogrodowa podjęła demokratyczną decyzję o wyodrębnieniu ogrodów ze struktury ROD przyjmując przez to na siebie pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ogrodu już, jako stowarzyszenie.

Wyróżnionym i zasłużonym działkowcom Prezes wręczył dyplomy i jubileuszowe kubki.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na część rozrywkową festynu. Jednym z jej elementów był przygotowany przez Zarząd poczęstunek.

Rewelacyjny był smalec zrobiony osobiście przez Prezesa. Równie smaczny był bigos i biały barszcz. Niczemu nie ustępowały też pieczone przy ognisku kiełbaski. Słodkim dodatkiem do kawy czy herbaty były ciasta upieczone przez członkinie stowarzyszenia. Wszyscy mogli też skorzystać z napojów i soków wykonanych przez działkowców.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Na festynie nie zapomniano o naszych milusińskich. Dla najmłodszych przygotowano cykl konkursów i zabaw prowadzonych w rytm muzyki i pod czujnym okiem DJ-a. Nagrodą dla uczestników były słodycze. W prowadzonych konkursach czynnie brali udział też dorośli.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Po godzinie 18 rozpoczął się wieczorek integracyjny dla dorosłych. Działkowcy chętnie uczestniczyli w zabawie bardzo dobrze prowadzonej przez DJ-a. Uatrakcyjnieniem wieczoru była możliwość wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych zawartych w mini śpiewniku specjalnie opracowanym i wydrukowanym  na tę okoliczność.

4
3
2
1
5
6
12
7
8
9
13
11
20
19
18
17
16
15
14
10

Dziękujemy działkowcom za udział w festynie. Natomiast wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału we wspólnej zabawie zapraszamy w przyszłym roku.

Specjalne podziękowania należą się dla członków Zarządu za duże zaangażowanie i włożony trud w przygotowanie i nadzorowanie obydwu części festynu zorganizowanego z okazji 50-lecia istnienia naszych ogrodów.