IMG_1739

Coroczny przegląd działek

19 lipca wyznaczona przez Zarząd ROD komisja dokonała corocznego przeglądu wszystkich działek naszego Ogrodu.

Przegląd działek prowadzony był pod kątem zagospodarowania, utrzymania oraz ogólnego porządku.

Komisja stwierdziła , że w większości działki są zadbane i estetyczne.

Jest jednak kilka działek zaniedbanych, wyglądających na opuszczone.

Niepokojącym jest fakt, że tych kilka zaniedbanych działek znajduje się w takim stanie już od kilku lat co dowodzi, że ich dzierżawcy notorycznie uchylają się od obowiązku ich uprawiania.

Działki zasługujące na wyróżnienie

Działki zaniedbane

W dniu dzisiejszym (28 czerwca 2017 r.), wyznaczona komisja pod przewodnictwem fachowego instruktora ogrodowego, dokonała corocznego przeglądu działek naszego ogrodu pod kątem zagospodarowania, utrzymania i porządku.

Na podstawie dokonanych spostrzeżeń komisja stwierdziła, że  dzięki staraniom i dużemu zaangażowaniu dzierżawców, ogólny stan naszych działek utrzymywany jest w dalszym ciągu na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowym powodem do zadowolenia jest fakt, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zaniedbanych działek zdecydowanie ubyło.

Do całkowicie zaniedbanych działek, których obecny stan można porównać z ich porzuceniem, kwalifikują się dwie działki. Kolejne trzy wymagają koszenia, przycięcia drzew i ogólnego zwiększenia dbałości o ich wygląd.


19 maja 2016 r. przeprowadzony został, przez wyznaczoną komisję, coroczny przegląd działek naszego ogrodu pod kątem utrzymania, właściwego zagospodarowania i ogólnego porządku.

Na podstawie poczynionych spostrzeżeń oraz protokołu komisji stwierdzić należy, że w większości przypadków dbałość naszych działkowców o powierzone im działki utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Duże zaangażowanie, włożony wysiłek i pomysłowość działkowców owocuje tym, że nasze ogrody wyglądają bardzo zadbanie stanowiąc doskonałe miejsce do odpoczynku i spędzenia wolnego czasu będąc jednocześnie prawdziwą wizytówką miasta i regionu.

 

Jednak jak w każdej społeczności i w naszym Stowarzyszeniu są osoby, dla których nie stanowi priorytetu dbałość o schludny i estetyczny wygląd dzierżawionych działek.

Na szczęście jest to znikomy odsetek wśród członków naszego Stowarzyszenia i żywimy głęboką nadzieję, że i tych kilku dzierżawców w najbliższej przyszłości postara się doprowadzić swoje działki do należytego wyglądu.