IMG_0259

Walne Zebranie 2016

Zgodnie z wcześniejszym planem 10 kwietnia o godzinie 14.00 na świetlicy ogrodu rozpoczęło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu. Frekwencja dopisała, gdyż już w pierwszym terminie liczba uczestników uprawniała do uznania zebrania za prawomocne. Zebranie według zaplanowanego porządku składało się z dwóch części. Walnego Zebrania Nadzwyczajnego i Walnego Zebrania Sprawozdawczego. W pierwszej części zebrania wyjaśniono problem funkcjonowania w Stowarzyszeniu dwóch wersji Regulaminu Komisji Rewizyjnej, natomiast druga cześć poświęcona była rozliczeniu się organów Stowarzyszenia z działalności za ubiegły rok oraz zaplanowaniu zasadniczych przedsięwzięć na rok bieżący.

Dokumentacja Walnego Zebrania

Porządek Walnego ZebraniaRozliczenie finansowe za 2015 Inwestycje z roku 2015Sprawozdanie z pracy Zarządu w 2015 rokuPlan pracy Merytorycznej Stowarzyszenia na 2016 rokPlanowany przychód na rok 2016 Plan inwestycyjny na 2016 rok

Na zakończenie Walnego Zebrania jego uczestnicy podjęli 10 uchwał.

Podjęte uchwały dotyczyły:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
  • ustalenia wysokości składki członkowskiej obowiązującej w bieżącym roku;
  • uchwalenia absolutorium dla organów Stowarzyszenia za ubiegły rok;
  • uchwalenia opłat ogrodowych obowiązujących w bieżącym roku;
  • ustanowienia kosztów prowadzenia biura i zarządzania dla użytkowników działek, którzy nie są członkami Stowarzyszenia;
  • ustalenia liczby godzin pracy na rzecz ROD oraz wysokości ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny;
  • uchwalenia opłaty wodnej i kosztu 1 m3 wody obowiązującej w 2016 roku;
  • uchwalenia opłaty energetycznej i ceny 1 KWh prądu na rok bieżący;
  • uchwalenia wysokości opłat za wywóz śmieci;
  • uchwalenia planu gospodarczego Stowarzyszenia na rok bieżący.

Aktualny, całościowy wykaz opłat ogrodowych obowiązujących w 2016 roku znajduje się w zakładce Działkowiec, Opłaty ogrodowe.