DSCF7995

Posiedzenia Zarządu 2017

W dniu dzisiejszym 20 października 2017 r. ), na działkowej świetlicy, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu naszego Stowarzyszenia. Wiodącym tematem było podsumowanie zakończonego sezonu działkowego oraz omówienie spraw związanych z przygotowaniem ogrodów do okresu zimowego. Na zakończenie podjęto dwie uchwały dotyczące spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania ogrodu.


17 sierpnia 2017 r. na świetlicy ogrodowej odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie zarządu naszego stowarzyszenia. Zakres tematyki poruszanej na posiedzeniu dotyczył ustosunkowania się do bieżących spraw i problemów wynikających z zarządzania ROD. Najważniejsze sprawy dotyczyły: rozpatrzenia wniosku jednego z dzierżawców o czasowe zwolnienie z opłat ogrodowych, wyznaczenia następcy prawnego dla jednej z działek, przyznania prawa do działki nowo przekazanej w dzierżawę oraz skierowania pisma do jednego z dzierżawców w sprawie wycięcia przerośniętych drzew na działce.

W tym samym czasie odbyło się też posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego celem było przeprowadzenie analizy działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia w I półroczu 2017 r. W wyniku przeprowadzonej analizy członkowie Komisji Rewizyjnej nie dopatrzyli się istotnych uchybień w realizacji przez zarząd obowiązków wynikających ze statutu stowarzyszenia. Nie stwierdzono też nieprawidłowości w bieżącym dysponowaniu środkami finansowymi oraz w gospodarowaniu środkami trwałymi Stowarzyszenia.

 


W dniu dzisiejszym (5 maja 2017) po raz kolejny w tym roku spotkał się Zarząd naszego Stowarzyszenia.

Wiodącym tematem spotkania było zapoznanie z zasadami pracy nowo powołanego, przez Walne Zebranie, Fachowego Instruktora Ogrodowego. Dla przypomnienia informuję, że Walne Zebranie, na tegorocznym posiedzeniu, powołało na Fachowego Instruktora Ogrodowego Panią Teresę Nałęcz (dz. nr 80).

Kolejny ważny temat, omawiany na posiedzeniu, dotyczył powołania składu do komisyjnego przejęcia działki nr 46 do zasobów Stowarzyszenia oraz procedury wytypowania jej przyszłego dzierżawcy. W tej sprawie Zarząd udał się w rejon omawianej działki celem dokonania oględzin.

Dodatkowo na posiedzeniu poruszone jeszcze zostały dwa problemy. Pierwszy dotyczył ustalenia terminu cięcia żywopłotu oraz podpisania umowy z wykonawcą tego przedsięwzięcia. Natomiast drugi związany był z przyjęciem w poczet naszej wspólnoty nowego członka.


Kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się 3 czerwca b.r.

Najważniejsze tematy poruszane na tym spotkaniu dotyczyły zapoznania się członków zarządu z dokumentacją sprawozdawczo-informacyjną przygotowaną na Walne Zebranie oraz wyjaśnienia sytuacji prawnej działki nr 46.

Dodatkowo, na wniosek dzierżawców działek nr 62 i 64, podjęto uchwałę w sprawie wykonania bramki w ogrodzeniu ogrodu od strony drogi dojazdowej do Starego Młyna.


27 marca b.r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

Tematem wiodącym spotkania była informacja o wstępnej umowie z elbląską firmą usługowo-ogrodniczą Kalina na usługę przycięcia żywopłotu wzdłuż ulicy Królewieckiej. Koszt usługi oszacowany został wstępnie na 4000 złotych.

Dodatkowo Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia nowego dzierżawcę działki nr 77.